Template Template Template
Template Template Writings Banner
Template Template
Template English version
Template Home
Template Biography
Template Royal Duties
Template Speeches
Template Writings
Template Personal Affairs Division
Template Newsletter
Template Charity Fund
Template Royal Initiatives
Template Contact Us
Template Site Map
Template Related Websites
Template Template
หนังสือ | บทความและคำนำ | บทกวีและบทเพลง

แก้วจอมแก่น

แก้วจอมแก่น

พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ. ๒๕๒๑

เป็นวรรณกรรมเยาวชนที่ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นจากประสบการณ์จริงเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ มีตัวละครเอกคือแก้วและเหล่าผองเพื่อน แก้วได้เล่าเรื่องราวของตนเองออกเป็นตอนๆ มีตัวละครอื่นเข้ามาเสริม “ทัพ” เพื่อสร้างบรรยากาศและสีสันบ้างเป็นครั้งคราว


ถึงแม้ว่าแก้วจะจอมแก่น แต่แก้วก็ไม่ได้ฝากเฉพาะ “วีรกรรม” เอาไว้ให้เท่านั้น แต่ยังฝากทั้งข้อคิดและเกร็ดความรู้เอาไว้ให้ผู้อ่านได้เรียนรู้ด้วย เช่น ตอน "แม่ครัวหัวป่าก์" แก้วได้เล่าถึงวิธีการทำขนมไทยๆ เช่นขนมแป้งสิบ ว่า “... แป้งนั้นใช้แป้งข้าวเจ้าปนแป้งมันนิดหน่อยนวดให้เข้ากัน ต้มพอสุกข้างนอก ข้างในยังดิบ แล้วเอามานวดอีกทีหนึ่งให้เหนียว (ถ้าแป้งยุ่ยไม่อร่อย) ตอนจะปั้นต้องแตะแป้งสาลีปลายนิ้วเป็นนวลเพื่อกันแป้งขนมติดมือ คนปั้นจะต้องแบ่งแป้งขนมที่นวดแล้วปั้นเป็นก้อนกลมๆ ก่อน แล้วแผ่เป็นแผ่นแบน ตักไส้ใส่ตรงกลาง แล้วจึงทบแผ่นแป้งจับริมจีบ..." 


 

หนังสือพระราชนิพนธ์:
ประเภท: ทุกประเภท
ชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ
พระราชดำรัสที่จัดพิมพ์เป็นหนังสือ
พระราชนิพนธ์ทั่วไป
พระราชนิพนธ์บทกวี
พระราชนิพนธ์แปล
พระราชนิพนธ์วิชาการ
รวมพระราชนิพนธ์

Template Template
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๑๖๔๐-๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๑๖๓๙


Template Template Template