Template Template Template
Template Template Writings Banner
Template Template
Template English version
Template Home
Template Biography
Template Royal Duties
Template Speeches
Template Writings
Template Personal Affairs Division
Template Newsletter
Template Charity Fund
Template Royal Initiatives
Template Contact Us
Template Site Map
Template Related Websites
Template Template
หนังสือ | บทความและคำนำ | บทกวีและบทเพลง

แก้วจอมซน

แก้วจอมซน

พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ. ๒๕๒๖

เป็นวรรณกรรมเยาวชนที่ได้พระราชนิพนธ์เป็นภาคต่อจาก แก้วจอมแก่น ทั้งตัวละครเอกคือแก้วและเหล่าผองเพื่อน รวมทั้งอรรถรสของเรื่องราวที่สนุกสนานและแฝงไปด้วยสาระยังคงอยู่ครบถ้วนเหมือนเดิม หากแต่ว่าคราวนี้แก้วโตขึ้น เรื่องราว เกร็ดความรู้และข้อคิดต่างๆ ก็เริ่มโตขึ้นไปด้วย เช่น ในตอน "เยี่ยมขั้วโลก" เมื่อแก้วถามพี่ไก่เรื่องเอสกิโม พี่ไก่ก็ได้อธิบายให้ฟังว่า "...คำว่าเอสกิโมเป็นคำที่เผ่าอื่นเรียก แปลว่า คนกินเนื้อดิบ เขาเรียกตัวเองอินูอิต หรือยูอิต แปลว่า คนจริง คำว่า อิ๊กกลู แปลว่า บ้าน ไม่จำเป็นจะต้องเป็นบ้านทำด้วยหิมะหรือน้ำแข็งหรอก เวลาฤดูร้อนซึ่งมีอยู่ระยะสั้นๆ เขาจะอยู่ในเต็นท์ทำด้วยหนังสัตว์ หรืออาจจะทำด้วยไม้เรียกว่าอิ๊กกลูเหมือนกัน" 


นอกจากนั้นแล้ว ในตอน "ลืมไป" เมื่อพี่ไก่ถามคุณแม่เรื่องจะทำอย่างไรไม่ให้ขี้ลืม คุณแม่ก็สอนว่า "แม่ว่า เราต้องมีสติพิจารณาอยู่ตลอดว่าเราพูดอะไรไปทำอะไรไป ทำอะไรควรทำให้เป็นนิสัย อีกอย่างหนึ่งถ้าคิดว่าขี้ลืมนักก็ควรหาสมุดหรือกระดาษมาจดไว้เป็นวันๆ ว่าวันนี้เราต้องทำอะไรบ้าง..."


 

หนังสือพระราชนิพนธ์:
ประเภท: ทุกประเภท
ชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ
พระราชดำรัสที่จัดพิมพ์เป็นหนังสือ
พระราชนิพนธ์ทั่วไป
พระราชนิพนธ์บทกวี
พระราชนิพนธ์แปล
พระราชนิพนธ์วิชาการ
รวมพระราชนิพนธ์

Template Template
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๑๖๔๐-๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๑๖๓๙


Template Template Template