Template Template Template
Template Template Writings Banner
Template Template
Template English version
Template Home
Template Biography
Template Royal Duties
Template Speeches
Template Writings
Template Personal Affairs Division
Template Newsletter
Template Charity Fund
Template Royal Initiatives
Template Contact Us
Template Site Map
Template Related Websites
Template Template
หนังสือ | บทความและคำนำ | บทกวีและบทเพลง

ตำรับทรงปรุง

ตำรับทรงปรุง

พิมพ์ครั้งแรก: พ.ศ. ๒๕๔๕

เป็นลายพระหัตถ์รวมเมนูพระราชทาน ทั้งเมนูอาหารว่าง เช่น เผือกสกล และเมนูเครื่องดื่ม เช่น น้ำข้าวตัง มีภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์ประกอบ รูปเล่มขนาดเล็ก สีสันสดใส


เรื่องราวบางส่วนของเมนู “เผือกสกล” 


“เมื่อพวกเราอยู่ สกลนคร ได้ไปจังหวัดหนองคายซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำโขง มีประชาชนลาวหนีภัยมาฝั่งไทย ในจำนวนนี้มีนายทหารลาวยศร้อยเอกคนหนึ่ง เข้ามาหาเลี้ยงชีพด้วยการทำขนมขาย เราได้ถามตำราจากเขา เอามาทำบ้าง โดยเรียกว่าเผือกสกลเพราะเราอยู่สกลนคร..."


 

หนังสือพระราชนิพนธ์:
ประเภท: ทุกประเภท
ชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ
พระราชดำรัสที่จัดพิมพ์เป็นหนังสือ
พระราชนิพนธ์ทั่วไป
พระราชนิพนธ์บทกวี
พระราชนิพนธ์แปล
พระราชนิพนธ์วิชาการ
รวมพระราชนิพนธ์

Template Template
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๑๖๔๐-๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๑๖๓๙


Template Template Template