Template Template Template
Template Template Royal Duties Banner
Template Template
Template English version
Template Home
Template Biography
Template Royal Duties
Template Speeches
Template Writings
Template Personal Affairs Division
Template Newsletter
Template Charity Fund
Template Royal Initiatives
Template Contact Us
Template Site Map
Template Related Websites
Template Template

พระราชกิจประจำวัน | พระราชกิจเสด็จฯ เยือนต่างประเทศ | พระราชกรณียกิจที่ทรงสืบสานฯ |
พระราชกรณียกิจในด้านต่างๆ

พระราชกิจเสด็จฯ เยือนต่างประเทศ

HRH Foreign Visits Banner

วันที่: 06-02-2560
ประเทศ: Madagascar

ระหว่างวันจันทร์ที่ ๖ ถึงวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เสด็จ ฯ เยือนสาธารณรัฐมาดากัสการ์และสาธารณรัฐมอริเชียส

วันที่: 03-10-2559
ประเทศ: Malaysia

ระหว่างวันจันทร์ที่ 3 ถึงวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2559 เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศมาเลเซีย

 
เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ด้านสะเต็มศึกษาขององค์กรและสถานศึกษาในรัฐปีนัง ได้แก่ ร้านกาแฟวิทยาศาสตร์ปีนังแอทเฮอริเทจ โรงเรียนมัธยมศึกษาจุง หลิง วิทยาลัยอาชีวบาลิค ปูเลา ศูนย์เรียนรู้เทคโดมปีนัง โรงเรียนประถมศึกษามินเดน ไฮท์ โรงเรียนมัธยมศึกษาบูกิต จัมบูล รวมทั้ง ศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพปีนัง
วันที่: 22-08-2559
ประเทศ: Brazil

ระหว่างวันจันทร์ที่ 22 ถึงวันพุธที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เสด็จฯ เยือนสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 

วันที่: 19-08-2559
ประเทศ: China

ระหว่างวันศุกร์ที่ 19 ถึงวันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2559 เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

ในการนี้ เสด็จ ฯ ไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารที่ทำการแห่งใหม่ของสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง นอกจากนี้ เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์สือเจียหูท่งและพิพิธภัณฑ์การละครคณะละครประชาชน กรุงปักกิ่ง

 

 
วันที่: 07-03-2559
ประเทศ: Indonesia

ระหว่างวันจันทร์ที่ 7 ถึงวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

 
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ เอส ดี เอ็น 50 เมืองเทอร์นาเต จังหวัดมาลุกุเหนือ ตามโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ เสด็จฯ ไปยังวังสุลต่านแห่งเทอร์นาเต เพื่อทอดพระเนตรปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวง ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2559 เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์แห่งชาติและหอศิลป์แห่งชาติอินโดนีเซีย ป้อมโตลุกโก ภูเขาไฟรินจานี วิหารปูรา เมรุ และวิหารปูรา บาตู โบลอง และพระราชทานพระราชวโรกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เข้าเฝ้าฯ และถวายพระกระยาหารค่ำ

หน้าที่ 1

ไปหน้าที่ จากทั้งหมด 10 หน้า

Template Template
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๑๖๔๐-๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๑๖๓๙


Template Template Template