หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2538
ประเทศ อังกฤษ
กลับไปหน้าที่แล้ว

ประพาสอุทยาน


     พระราชนิพนธ์ชุดเสด็จฯ เยือนต่างประเทศลำดับที่ ๒๘ เป็นบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๔-๑๔ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๖ และยังได้เสด็จ ฯ สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ กรกฎาคม ๒๕๓๖ ด้วย ซึ่งด้วยความสนพระทัยในกิจการของสวนพฤกษศาสตร์ต่างๆ โดยเฉพาะสวนคิว ซึ่งเสด็จ ฯ เยือนหลายครั้ง และการโปรดทัศนียภาพอันเป็นธรรมชาติที่งดงามของอังกฤษ ซึ่งเป็นประเทศที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับสวนและพฤกษพันธุ์ จึงทรงตั้งชื่อพระราชนิพนธ์เล่มนี้ ว่า " ประพาสอุทยาน"
     ในการเสด็จ ฯ เยือนสหราชอาณาจักรครั้งนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปทรงเปิดการประชุมนานาขาติไทยศึกษา ครั้งที่ ๕ ณ School of Oriental and African Studies มหาวิทยาลัยลอนดอน และได้ทรงเข้าฟังการบรรยาย ที่ SOAS ด้วย
     หลังจากนั้น เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรกิจการของหน่วยงานต่างๆ เช่น สถานีวิทยุบีบีซี สภากาชาดอังกฤษ เป็นต้น เสด็จ ฯ โดยรถยนตร์พระที่นั่งไปยังเขตทะเลสาบ (Lake District) ในเขตคัมเบรีย (Cumbria) มณฑลแลงคาเชอร์ (Lancashire) และประทับแรมในที่พักแบบท้องถิ่น ณ เมืองบัทเทอร์เมียร์ (Buttermere) จากนั้น เสด็จ ฯ เยือนเมืองอะเบอร์ดีน (Aberdeen) และเอดินบะระ (Edinburgh) ในสก็อตแลนด์
     ช่วงที่เสด็จ ฯ เยือนสมาพันธรัฐสวิส เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมสำนักงานกาชาดสากล สำนักงานสมาพันธ์ระหว่างประเทศของกาชาดและซีกวงเดือนแดงในนครเจนีวา (Geneva) ทอดพระเนตรศูนย์วิจัยของบริษัทเนสท์เล่ ที่เมืองแวร์เชเลบลองค์ (Vers-chez les-Blanc) สหกรณ์เกษตรกรโคนมที่เมืองเชินรีด (Schonried) ก่อนที่จะเสด็จนิวัตราชอาณาจักรไทย