หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2540
ประเทศ ลาว
กลับไปหน้าที่แล้ว

ลาวเหนือเมื่อปลายหนาว


     พระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๔๐ บันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔  มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๐ ในการนี้ เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรโครงการตามพระราชดำริ สถานศึกษาและสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในกำแพงนครเวียงจันทน์ เมืองหล้า แขวงอุดมไซ และแขวงหลวงน้ำทา ดังนี้

     ในกำแพงนครเวียงจันทน์ เสด็จ ฯ ไปยังศูนย์พัฒนาและบริการด้านการเกษตรห้วยซอน-ห้วยซั้ว ตามพระราชดำริฯ โครงการสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยซอน-ห้วยซั้ว โรงเรียนวัฒนธรรมเด็กกำพร้าหลัก ๖๗ ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างคนสองฝั่งโขง

     ในแขวงอุดมไซ เสด็จ ฯ ไปยังพระธาตุหลักเมือง วัดแซกคำ เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรชาวบ้านผลิตเกลือสินเธาว์ บ่อน้ำร้อนธรรมชาติ จากนั้น เสด็จ ฯ ไปยังโรงเรียนอุดมของแขวงอุดมไซ โรงเรียนมัธยมตอนต้นพูไซ และโรงเรียนประถมสมบูรณ์บ้านก่อเดื่อ โรงพยาบาลประจำแขวงอุดมไซ

     และในแขวงหลวงน้ำทา เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรด่านบ่อเต็น-บ่อหาน ซึ่งเป็นด่านสากลเขตแดนจีน-ลาว วัดหลวงเชียงไจ ซึ่งเป็นวัดไทลื้อ พิพิธภัณฑ์เรือนพระยาเซกอง นอกจากนี้ เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรตลาดเช้า โรงเรียนประถมสมบูนอุดมสิน-โพนไซ  และโรงพยาบาลหลวงน้ำทา ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากแขวงเดียนเบียนฟู ประเทศเวียดนาม