หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2530

กลับไปหน้าที่แล้ว

พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เรื่องโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา


เป็นพระราชดำรัสพระราชทานในพระราชวโรกาสเปิดการประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วราชอาณาจักร เรื่องโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาและทรงบรรยายเรื่องพระราชภารกิจและพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวกับงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ในวันศุกร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๐ 

เนื้อความบางส่วนจากพระราชดำรัส

“…เรื่องที่สอง คือ เรื่องของครู คือ เท่าที่ทำมาจะเห็นได้ชัดว่า ครูทุกคนเป็นเจ้าของบ้าน เป็นเจ้าของโครงการ เป็นโรงเรียนของตัวเอง ทางครูตำรวจตระเวนชายแดนก็เข้มแข็ง มีวินัย พอตกลงจะทำโครงการเกษตร เขาก็มาร่วมแรงร่วมใจกันขุดดินพรวนดินเอาเด็กมาช่วย อันนี้เห็นว่า อยู่ที่การมีมนุษยสัมพันธ์ของครูแต่ละคนเหมือนกัน ถ้าครูคนไหนมีมนุษย์สัมพันธ์ดีมากๆ ชาวบ้านมาช่วยเอง หรือว่ามีหน่วยชลประทานทำงานอยู่ข้างๆ หรือกรมทางทำอยู่ เขาก็มาช่วยกัน…"