Template Template Template
Template Template Newsletter Banner
Template Template
Template English version
Template Home
Template Biography
Template Royal Duties
Template Speeches
Template Writings
Template Personal Affairs Division
Template Newsletter
Template Charity Fund
Template Royal Initiatives
Template Contact Us
Template Site Map
Template Related Websites
Template Template


นิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี สนพระทัยในการถ่ายภาพ โดยเฉพาะในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสถานที่ต่าง ๆ แม้จะทรงมิใช่นักถ่ายภาพมืออาชีพ และยังทรงใช้กล้องถ่ายภาพดิจิตอลธรรมดา แต่ก็ยังทรงพกพากล้องเพื่อการบันทึกภาพอยู่เสมอ มีพระราชดำริว่า การถ่ายภาพเป็นการบันทึกความทรงจำ และความประทับใจในสิ่งที่พบเห็นไว้ได้ส่วนหนึ่ง

     จากการที่ได้เสด็จ ฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนหลายครั้ง ตั้งแต่ครั้งแรกในพุทธศักราช ๒๕๒๔  ครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๓ และตั้งแต่นั้นมาได้เสด็จ ฯ เยือนประเทศจีนเป็นประจำทุกปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงบันทึกภาพเกี่ยวกับประเทศจีนไว้เป็นจำนวนไม่น้อย ทั้งนี้ มิได้ทรงเน้นข้อมูลเกี่ยวกับประเทศจีน แต่ทรงคำนึงถึงความพอพระทัยในองค์ประกอบภาพด้านเส้น สี แสง เงา ตามที่ทรงเคยศึกษาในวิชาศิลปศึกษา และทรงเห็นว่าภาพเหล่านี้จะสามารถเล่าเรื่องจีน ในแง่มุมที่คนทั่วไปไม่ค่อยมีโอกาสได้สัมผัส

     การจัดนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เกี่ยวกับประเทศจีนครั้งแรก จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ – ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่พิพิธภัณฑ์กรุงปักกิ่ง (Capital Museum) สาธารณรัฐประชาชนจีน โอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เกี่ยวกับประเทศจีน ที่ได้ทรงบันทึกไว้ในช่วงการเสด็จ ฯ เยือนประเทศจีน ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๔ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๙ จำนวน ๑๐๐ ภาพ มาจัดแสดงร่วมกับภาพถ่ายเกี่ยวกับประเทศไทยของนางสาวริต้า เจ้า ผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์ CCTV จำนวน ๑๐๐ ภาพ เช่นเดียวกัน ภายใต้ชื่องานว่า “Two Journeys, One Destination ร้อยภาพ คล้องใจ ไทย-จีน” เป็นการถ่ายทอดความงดงามของทัศนียภาพ วัฒนธรรมและประชาชนของทั้งสองประเทศที่มีความแตกต่างกันในระบบการปกครอง แต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกันที่จะนำมาซึ่งความเข้าใจระหว่างประชาชนและมิตรภาพอันดีงามระหว่างประเทศทั้งสอง และเป็นปัจจัยสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย-จีนให้มีความใกล้ชิดต่อเนื่องและยั่งยืนสืบต่อไป

     ต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชดำริให้นำภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่เคยจัดแสดงในประเทศจีนมาจัดแสดงขึ้นในประเทศไทย โดยได้พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ทรงถ่ายในเดือนเมษายน ๒๕๕๐ ซึ่งยังไม่เคยจัดแสดงที่ประเทศจีนมาจัดแสดงด้วย พระราชทานชื่อนิทรรศการครั้งนี้ว่า "แสงคือสี สีคือแสง"  จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอน ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่นำมาจัดแสดงในงานนี้มี ๑๗๐ ภาพ แต่ละภาพสะท้อนให้เห็นถึงความใส่พระทัยในรายละเอียดของสถานที่ต่าง ๆ ที่ได้เสด็จ ฯ เยือน ทั้งยังเป็นการพระราชทานเรื่องเล่าด้วยภาพเกี่ยวกับประเทศจีน ที่แสดงความหลากหลายของวัฒนธรรมได้อย่างดูเหมือนจริงและมีชีวิตชีวา 

     จากนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “แสงคือสี สีคือแสง” ได้จัดให้มีการจำหน่ายหนังสือ “แสงคือสี สีคือแสง” ซึ่งได้รวบรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีที่จัดแสดงนิทรรศการฯ มาตีพิมพ์ เพื่อให้ประชาชนได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วย หนังสือ “แสงคือสี สีคือแสง” มีความหนา ๑๘๔  หน้า (ไม่รวมปก) และจำหน่ายราคาเล่มละ ๕๐๐ บาท มีจำหน่ายที่ร้านภูฟ้า รายได้จากการจำหน่ายหนังสือ จะนำทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

     และต่อไปนี้คือส่วนหนึ่งของภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่จัดแสดงในนิทรรศการ “แสงคือสี สีคือแสง”  และได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ “แสงคือสี สีคือแสง”  

Salt Water Canyon, Yanshuigou Canyon, Kuqa, Xinjiang

๘ เมษายน ๒๕๔๘ - หุบเขาน้ำเกลือ เหยียนสุ่ยโกว เมืองคูเชอ ซินเกียง

April 8, 2005 - Salt Water Canyon, Yanshuigou Canyon, Kuqa, Xinjiang

Monks at Wutunxia Monastery, Qinghai

๕ เมษายน ๒๕๕๐ - พระวัดอู่ถุนเซีย ชิงไห่

April 5. 2007 - Monks at Wutunxia Monastery, Qinghai

Fish pond in front of the Immovable Guanyin Temple

๑๑ เมษายน ๒๕๕๐ - บ่อปลาหน้าวัดกวนอิมไม่ยอมจากไป

April 11, 2007 - Fish pond in front of the Immovable Guanyin Temple

Close neighbour, Zhouzhuang row houses

๑๒ เมษายน ๒๕๕๐ - บ้านโจวจวง บ้านเรือนเคียงกัน

April 12, 2007 - Close neighbour, Zhouzhuang row houses

 

 

 

 

Template Template
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๑๖๔๐-๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๑๖๓๙


Template Template Template