Template Template Template
Template Template Newsletter Banner
Template Template
Template English version
Template Home
Template Biography
Template Royal Duties
Template Speeches
Template Writings
Template Personal Affairs Division
Template Newsletter
Template Charity Fund
Template Royal Initiatives
Template Contact Us
Template Site Map
Template Related Websites
Template Template


จาก "ฟื้นภาษา ได้อาหาร" ถึง "ไอซีทีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

     สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่าน วันนี้ “ก้ามปู” ขออนุญาตรับหน้าที่แนะนำ “หนังสือทูลกระหม่อม” แทนเจ้าของคอลัมน์ตัวจริงทั้งสองท่าน คือ “หวานเย็น” และ “แก้วใส” ซึ่งในช่วงนี้ล้วนติดภารกิจสำคัญหลายประการค่ะ

     ในรอบปีนี้ มีพระราชนิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีออกใหม่หลายเล่มหลายแนว มีทั้งพระราชนิพนธ์ชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ สมุดบันทึกภาพปะปิดฝีพระหัตถ์ฯ หนังสือรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ฯ และพระราชดำรัสที่จัดพิมพ์เป็นหนังสือ ซึ่ง “ก้ามปู” ขอนำเสนอโดยย่อทีละเล่มนะคะ    

“ฟื้นภาษา ได้อาหาร”

     พระราชนิพนธ์ชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศลำดับที่ ๕๐ เป็นบันทึกประสบการณ์และสิ่งที่ทรงได้พบเห็นจากการที่ได้เสด็จ ฯ ไปทรงเพิ่มพูนความรู้ด้านภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม ณ สถาบันสอนภาษาตูแรน ที่เมืองตูร์ สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ ๑๔-๓๐ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐ แม้จะเป็นระยะเวลาเพียงสองสัปดาห์ แต่ก็ได้ทรงใช้เวลานั้นอย่างคุ้มค่า ทรงฝึกฝนการใช้ภาษาฝรั่งเศสทั้งการพูด อ่าน เขียน ทรงมี “การบ้าน” เช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไป การกลับไปสู่การเรียนอีกครั้งทำให้ทรงประจักษ์ถึงประโยชน์ของการเข้าเรียนในชั้นเรียน ซึ่งช่วยให้ทรงได้รับความรู้จากครูผู้เป็นเจ้าของภาษา “ก้ามปู” ขออัญเชิญพระราชนิพนธ์บางส่วนที่แสดงถึงพระราชดำริเกี่ยวกับการทรงพระอักษรมานำเสนอ ณ ที่นี้

“...รู้สึกว่าที่เรียนในห้องจะเป็นประโยชน์มากกว่าในด้านภาษา เพราะข้าพเจ้ามีโอกาสอยู่แล้วในด้านการไปที่ต่างๆ แต่การที่ได้เรียนกับครูเป็นเรื่องหายาก คนฝรั่งเศสธรรมดาๆ พูดอะไรข้าพเจ้าเข้าใจอยู่แล้ว และข้าพเจ้าพูดอะไรเขาก็เข้าใจ แม้จะพูดไม่ถูกต้อง การเรียนในห้องทำให้มีความรู้เพิ่มขึ้น...”

     เรื่องราวใน “หนังสือทูลกระหม่อม” เล่มนี้นำเสนอในรูปแบบของบันทึกประจำวัน ตลอดระยะเวลาที่ประทับอยู่ในฝรั่งเศส ทรงเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมฝรั่งเศสจากทุกสิ่งที่ได้ทอดพระเนตรเห็น ทรงจดบันทึกข้อมูลไว้ตลอดเวลา เพื่อนำมาถ่ายทอดในพระราชนิพนธ์บันทึกการเดินทางเล่มนี้ พลอยทำให้ผู้อ่านที่อาจจะไม่เคยไปเมืองตูร์ หรือฝรั่งเศส ได้รู้จักเมืองและประเทศนี้ในแง่มุมต่างๆ ค่ะ
     สำหรับปริศนาของชื่อหนังสือที่บางท่านอาจสงสัยว่า เพราะเหตุใดจึงทรงตั้งชื่อหนังสือว่า “ฟื้นภาษา ได้อาหาร” นั้น “ก้ามปู” คงต้องขอชวนเชิญให้ท่านผู้อ่านได้ค้นหาคำตอบภายในพระราชนิพนธ์เล่มนี้กันค่ะ และเมื่ออ่านจบแล้ว ท่านผู้อ่านก็จะได้เห็นภาพเมืองตูร์ในดินแดนงามสงบของลุ่มแม่น้ำลัวร์ เช่นเดียวกับ “ก้ามปู” นะคะ                                     

“ปะปิดพิจิตรวาร”

     เมื่อปลายปี ๒๕๕๒ มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า จัดพิมพ์ “ปะปิดพิจิตรวาร” สมุดบันทึกภาพปะปิดฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในรูปแบบของสมุดบันทึกประจำปี ลักษณะพิเศษของสมุดบันทึกเล่มนี้คือ เป็นสมุดเก็บสิ่งสะสมจากการเดินทาง อย่างที่ชาวตะวันตกเรียกกันว่า  Scrapbook สิ่งของที่ทรงสะสมไว้มีมากมาย เช่น บัตรผ่านขึ้นเครื่องบิน แสตมป์ โปสต์การ์ด ต้นหญ้าหรือใบไม้แห้งจากสถานที่ต่างๆ ที่เสด็จ ฯ ไป เป็นต้น และที่ขาดไม่ได้คือ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ฯ ในมุมมองของพระองค์เอง ทรงนำสิ่งสะสมเหล่านี้มาประดิษฐ์เป็น “สแครปบุ๊ก” และทรงเขียนบรรยายประกอบในแต่ละหน้าไว้อย่างชวนติดตาม “ก้ามปู” ขออัญเชิญพระราชปรารภเกี่ยวกับงานปะปิดฝีพระหัตถ์ อันเป็นการนิยามลักษณะของ “สแครปบุ๊ก” มานำเสนอ ณ ที่นี้

     “...สมุดเล่มนี้ เป็นที่สะสมความรู้สึกดีๆ หรือแม้แต่ร้ายๆ (ถ้ามี) จากการรับประทานอาหารต่างๆ พร้อมกับการสร้างงานศิลปะ ในรูปแบบ Scrapbook เท่าที่เวลาจะอำนวย จะปรุงอาหารให้อร่อยต้องใจเย็นๆ (แต่ถ้าเย็นเกินไปคนกินจะโมโหหิว!)...”

     ในสมุดบันทึกเล่มนี้ ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องสั้นๆ ประกอบไว้ด้วย เช่น “FOOD FOR THOUGHTS”, “ไปดูสุริยุปราคาที่เซี่ยงไฮ้”, “คนโบราณพยายามอธิบายปรากฏการณ์ธรรมชาติ” แต่ละเรื่องล้วนอ่านเพลิน ชวนติดตามเป็นอย่างยิ่งค่ะ   
     ต้นปี ๒๕๕๓ มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิมพ์ “ปะปิดพิจิตรวาร” ขึ้นอีกครั้งหนึ่งในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๕๓  ครั้งนี้เป็นรูปแบบสมุดบันทึกมีเส้นที่สามารถใช้จดบันทึกได้เต็มหน้า เหมาะกับการใช้งานอเนกประสงค์อย่างยิ่งค่ะ รายได้ทั้งหมดสมทบทุนการดำเนินงานของ “พิพิธภัณฑ์สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า” และกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ของมูลนิธิฯ ค่ะ

“ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทาง -  DESTINATIONS”

     “หนังสือทูลกระหม่อม” เล่มนี้ เป็นหนังสือรวมภาพถ่ายจากนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ฯ จำนวน ๑๘๗ ภาพ ที่ทรงฉายในโอกาสและสถานที่ต่างๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ระหว่างพุทธศักราช ๒๕๕๑-๒๕๕๒ มาจัดแสดง ณ หอศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยแห่งกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๒ ถึง ๑๗ มกราคม ๒๕๕๓ และเป็นที่น่ายินดีว่า ในเดือนเมษายน ๒๕๕๓ นี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้อัญเชิญภาพถ่ายฝีพระหัตถ์คอลเลคชั่นเดียวกันนี้ไปจัดแสดง ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๙-๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ ค่ะ
     ที่มาของชื่อนิทรรศการภาพถ่าย ได้ทรงกล่าวถึงไว้ในพระราชนิพนธ์คำนำ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงแนวพระราชดำริที่ท่านผู้อ่านสามารถนำมาเป็นข้อคิดในชีวิตจริงได้เป็นอย่างดีค่ะ “ก้ามปู” จึงขออัญเชิญความตอนหนึ่งมาดังนี้

     “พักนี้ข้าพเจ้าต้องไปที่โน่นที่นี่มากกว่าแต่ก่อน ทั้งในและนอกประเทศ บางทีวันๆ หนึ่งไปได้ไม่ครบทุกที่ที่เตรียมไว้ บางวันดินฟ้าอากาศไม่อำนวย รถเสีย หรือมีอุปสรรคอื่นๆ ทำให้ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง อุปสรรคเหล่านี้เป็นเรื่องช่วยไม่ได้จริงๆ ได้แต่คิดว่าถ้าเดินไปเรื่อยๆ ไม่ย่อท้อก็ย่อมไปถึงที่ที่เราอยากไป นี่เป็นเรื่องรูปธรรม ในทางนามธรรมคือ ความมุ่งหวัง ความสำเร็จ ถ้าเราก้าวเดินไปตามทิศทางที่ถูกต้องย่อมถึงปลายทางเข้าสักวัน จะช้าหรือเร็วก็ไม่ต้องเครียด ภาพที่แสดงครั้งนี้ เป็นภาพถ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ ในประเทศ รวมทั้งภาพตอนเดินไปรอบๆ บ้านตัวเอง เดินตั้งร้อยเที่ยวพันเที่ยวแล้วยังเห็นอะไรใหม่ๆ อยู่เรื่อย...”

     หนังสือรวมภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ฯ “ถ้าเดินเรื่อยไปย่อมถึงปลายทาง” จัดพิมพ์ด้วยกระดาษอย่างดี สี่สีตลอดเล่ม เพื่อนำเสนอภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ฯ แต่ละภาพได้อย่างงดงามค่ะ ทั้งยังทรงเขียนคำบรรยายภาพเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกภาพอีกด้วยนะคะ
 

“ICT as a Tool to Harness Knowledge and Technology For Sustainable Development –
ไอซีที สานความรู้และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
 


     “หนังสือทูลกระหม่อม” เล่มนี้เป็นแนววิชาการที่อ่านไม่ยากเกินไปค่ะ เพราะเป็นพระราชดำรัสที่ได้รับการจัดพิมพ์เป็นหนังสือ มีทั้งสาระและข้อคิดที่น่าศึกษาเรียนรู้อย่างยิ่ง
สืบเนื่องจากการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้เสด็จ ฯ ไปทรงร่วมการประชุม UNCTAD ครั้งที่ ๑๒ ในหัวข้อ “มองโอกาสและความท้าทายของโลกาภิวัตน์และการพัฒนา” ณ กรุงอักกรา สาธารณรัฐกานา ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๕ เมษายน ๒๕๕๑ ทรงเป็นองค์ปาฐกพิเศษในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๑
     ในการนี้ ทรงบรรยายเรื่อง  “ICT as a Tool to Harness Knowledge and Technology for Sustainable Development - ไอซีที สานความรู้และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”
ทรงเน้นการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน เพราะจะช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ การสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
อีกทั้งทรงเล่าถึงประสบการณ์การทรงงานด้านนี้ในประเทศไทยอีกด้วย  พระราชดำรัสที่ได้ทรงกล่าว ณ กรุงอักกรานั้นเป็นฉบับภาษาอังกฤษ แต่ในหนังสือที่จัดพิมพ์นี้ ได้มีการจัดทำฉบับแปลเป็นภาษาไทยไว้ด้วยค่ะ

     ท่านผู้อ่านที่สนใจ “หนังสือทูลกระหม่อม” ทั้ง ๔ เล่มดังที่ “ก้ามปู” ได้นำเสนอมาทั้งหมดนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ คุณอรวรรณ แย้มพลาย กองงานในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓ โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๓๕๘๑-๙ ต่อ ๖๗๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๑๖๓๙ หรืออีเมล์มาที่ orawanya@mozart.inet.co.th  นะคะ        

     สำหรับในฉบับนี้ “ก้ามปู” คงต้องขอกล่าวคำอำลาต่อท่านผู้อ่านไปก่อนนะคะ 
                                                                                                     สวัสดีค่ะ
 
 

Template Template
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา ถนนราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทรศัพท์ ๐๒-๒๘๐-๑๖๔๐-๑ โทรสาร ๐๒-๒๘๐-๑๖๓๙


Template Template Template