พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 13:59:00

เสด็จลง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๑๑ คณะ เฝ้าฯ

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 14:54:00

เสด็จลง ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายลี่ผิง หวัง อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ ประจำสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย และนายเจียหมิง จาง ประธาน บริษัท เกรท วอลล์ มอเตอร์ ภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทย พร้อมด้วยคณะ เฝ้าฯ น้อมเกล้าฯ ถวายรถยนต์ เพื่อทรงใช้ตามพระราชอัธยาศัย

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 10:00:00

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโครงการตำรวจพันธุ์ดีของสถานีตำรวจภูธรงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน  

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 13:05:00

เสด็จฯ ไปทรงติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจังหวัดน่าน ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดภูเก็ต อำเภอปัว จังหวัดน่าน

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 09:48:00

เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโครงการทหารพันธุ์ดี ในฐานปฏิบัติการแสงเพ็ญ โดยมณฑลทหารบกที่ ๓๘ ณ โครงการทหารพันธุ์ดีน่าน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน