พระราชกิจประจำวันวันเดือนปี รายละเอียด ภาพ
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 09:00:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นางอานา มาเรีย ปริเอโต อาบัด เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบียประจำประเทศไทย เฝ้าฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ 

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 09:20:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๕ คณะ เฝ้าฯ 

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 15:50:00

เสด็จฯ ไปทรงยกฉัตร "พระเจดีย์มหาจักรีศรีสัฏฐิวรรษ" ณ วัดทักษิณ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 14:51:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์สุปาณี เสนาดิสัย นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี นำคณะกรรมการสมาคมฯ เฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงิน ซึ่งเป็นรายได้จากการจำหน่ายเหรียญที่ระลึก ครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย และทูลเกล้าฯ ถวายเข็มกลัดเหรียญสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี กับเหรียญที่ระลึก ครบ ๑๒๐ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 09:01:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๕ คณะ เฝ้าฯ  

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 14:12:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๕ คณะ เฝ้าฯ  

วันศุกร์ที่ 08 ตุลาคม 2564 15:25:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ตณะบุคคล จำนวน ๒ คณะ เฝ้าฯ 

ต่อจากนั้น พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายทูมูร์ อามาร์ซานา เอกอัครราชทูตมองโกเลียประจำประเทศไทย เฝ้าฯ ในโอกาสเข้ารับหน้าที่
วันพฤหัสบดีที่ 07 ตุลาคม 2564 15:13:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๘ คณะ เฝ้าฯ 

วันพุธที่ 06 ตุลาคม 2564 09:04:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคล จำนวน ๕ คณะ เฝ้าฯ 

วันพุธที่ 06 ตุลาคม 2564 14:11:00

เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ คณะบุคคล จำนวน ๔ คณะ เฝ้าฯ