หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2531

กลับไปหน้าที่แล้ว

กาลเวลาที่ผ่านเลย


     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานพระราชานุญาตแก่บริษัท  หนังสือสุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์ จำกัด จัดพิมพ์หนังสือพระราชนิพนธ์ "กาลเวลาที่ผ่านเลย" เพื่อจัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเปิดอาคารเลขที่ ๕๔ ถนนศรีดอนไชย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๐ และจำหน่ายเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสร้างโรงเรียนที่จังหวัดตาก
     หนังสือรวมพระราชนิพนธ์บทกวี "กาลเวลาที่ผ่านเลย" รองศาสตราจารย์ ศุภรัตน์ เลิศพาณิชย์กุล เป็นผู้รวบรวม ซึ่งได้คัดบทร้อยกรองและบทเพลงพระราชนิพนธ์ ๖๐ บท มาจัดพิมพ์ในครั้งนี้ 
     สำหรับชื่อหนังสือ "กาลเวลาที่ผ่านเลย" นำมาจากชื่อบทกวีแปลภาษาฝรั่งเศส 'กาลเวลาที่ผ่านเลย' (Le temps qui passe) จากพระราชนิพนธ์ ความคิดคำนึง
     
ISBN 974-7100-54-1