หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2548

กลับไปหน้าที่แล้ว

กษัตริยานุสรณ์


     พระราชนิพนธ์บทกวี เรื่อง กษัตริยานุสรณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อพุทธศักราช ๒๕๑๖ และได้พระราชทานพระราชานุญาตให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนำไปจัดพิมพ์เป็นหนังสือ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๒๐ ต่อมา ในพุทธศักราช ๒๕๔๘ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้บริษัท ศรีสารา จำกัด เป็นผู้จัดพิมพ์ โดยในครั้งนี้ ได้พระราชทานคำนำด้วย
     หนังสือพระราชนิพนธ์ กษัตริยานุสรณ์ ฉบับที่ตีพิมพ์ใน พ.ศ. ๒๕๔๘ นี้ ภาพหน้าปกและภาพในเล่มเป็นพระสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย นายจักรพันธ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ และยังได้เป็นผู้เขียนภาพประกอบพระราชนิพนธ์บทกวีภายในเล่มด้วย สำหรับบทกวีพระราชนิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา และ ดร. ปีเตอร์ สกิลลิ่ง ได้แปลเป็นภาษาอังกฤษไว้ด้วย
     ISBN 974-7223-69-4