หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2550

กลับไปหน้าที่แล้ว

ความคิดคำนึง


     พระราชนิพนธ์บทกวีภาษาฝรั่งเศส 'Réflexions' 'ความคิดคำนึง' ฉบับพิมพ์ครั้งแรก พุทธศักราช ๒๕๒๒ เป็นการจัดพิมพ์รวมพระราชนิพนธ์บทกวีภาษาฝรั่งเศส ๑๔ บท ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีทรงพระราชนิพนธ์ระหว่างพุทธศักราช ๒๕๑๔ ถึง ๒๕๑๙ ต่อมา ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๒ ได้เพิ่มพระราชนิพนธ์บทกวีอีก ๖ บท รวมเป็น ๒๐ บท หลังจากนั้น ก็ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิมพ์อีกหลายครั้ง และในการพิมพ์ใหม่ครั้งที่ ๕ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๕ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานพระราชนิพนธ์บทกวี ชื่อ 'Châteaux de sable' หรือ 'ปราสาททราย' ที่ทรงแต่งในพ.ศ. ๒๕๒๕ ให้นำมารวมพิมพ์เป็นครั้งแรก

     ในพุทธศักราช ๒๕๕๐ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดพิมพ์ Réflexions ความคิดคำนึง ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑๐ พร้อมบทแปลภาษาอังกฤษ โดยรองศาสตราจารย์สุจิตรา จงสถิตย์วัฒนา และด็อกเตอร์ปีเตอร์ สกิลลิ่ง (Dr Peter Skilling).

     ภาพปกของ Réflexions ความคิดคำนึง ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๑๐ เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ชื่อ "อ่าวพังงา" (สีน้ำ) ส่วนภาพประกอบในเล่ม ก็เป็นภาพฝีพระหัตถ์ ทั้งภาพการ์ตูนและภาพลายเส้น