หนังสือพระราชนิพนธ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2561

กลับไปหน้าที่แล้ว

เมื่อข้าพเจ้าเขียนย่ำแดนมังกร


เป็นคำบรรยายพระราชนิพนธ์ เรื่อง "ย่ำแดนมังกร" บันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งแรก