หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2561

กลับไปหน้าที่แล้ว

เมื่อข้าพเจ้าเขียนย่ำแดนมังกร


เป็นคำบรรยายพระราชนิพนธ์ เรื่อง "ย่ำแดนมังกร" บันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งแรกของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๒๔ ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของนายกรัฐมนตรี จ้าว จื่อหยาง