หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2561

กลับไปหน้าที่แล้ว

ไป๋อิ๋นนา หมู่บ้านลับลี้ริมฝั่งน้ำ


พระราชนิพนธ์แปลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแปลจากนวนิยายของ ฉือจื่อเี้ยน นักเขียนนวนิยายชาวจีนร่วมสมัย