หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2559

กลับไปหน้าที่แล้ว

ความรักใดจะไม่ปวดร้าว


ความรักใดจะไม่ปวดร้าว เป็นพระราชนิพนธ์แปลของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงแปลมาจากวรรณกรรมจีน เรื่อง "หน่า อี้ จ่ง อ้าย ปู้ เถิง" ของ "ชวนหนี" 

จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ นานมีบุ๊คส์ จำนวน ๑๐๐ หน้า พิมพ์ครั้งแรก ในพุทธศักราช ๒๕๕๙