หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


 1.  1. เกล็ดหิมะในสายหมอก
 2.  2. แกะรอยโสม
 3.  3. ขอให้เจ้าภาพจงเจริญ
 4.  4. ข้ามฝั่งแห่งฝัน
 5.  5. ข้าวไทยไปญี่ปุ่น
 6.  6. เขมรสามยก
 7.  7. คืนถิ่นจีนใหญ่
 8.  8. คืนฟ้าใส
 9.  9. เจียงหนานแสนงาม
 10.  10. เฉลิมพระเกียรติและรวมพระราชนิพนธ์ (พ.ศ. ๒๕๑๐-๒๕๒๐) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี
 11.  11. ชมช่อมาลตี
 12.  12. ชมดอกไม้ไกลบ้าน
 13.  13. ดอยตุง เชียงตุง
 14.  14. แดร๊กคูล่าผู้น่ารัก
 15.  15. ต้นน้ำ ภูผา และป่าทราย
 16.  16. ใต้เมฆที่เมฆใต้
 17.  17. ทวิภาคสัญจร
 18.  18. ทัวร์น้องโจ้
 19.  19. ทัศนะจากอินเดีย
 20.  20. ไทยเที่ยวพม่า
 21.  21. เบอร์ลินสิ้นกำแพง
 22.  22. เบิ่งบ่ทัน เบิ่งบ่หมด
 23.  23. ประพาสภาษา
 24.  24. ประพาสราชสถาน
 25.  25. ประพาสอุทยาน
 26.  26. ปริศนาดวงดาว
 27.  27. ป่าสูงน้ำใส
 28.  28. เปิดสะพานมิตรภาพไทย - ลาว
 29.  29. ฟื้นภาษา ได้อาหาร
 30.  30. มณีพลอยร้อยแสง : รวมพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
 31.  31. มนต์รักทะเลใต้
 32.  32. ม่วนซื่นเมืองลาว
 33.  33. มหัศจรรย์ทุกวัน
 34.  34. มุ่งไกลในรอยทราย
 35.  35. เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนนอก
 36.  36. ยามลมหนาว
 37.  37. ย่ำแดนมังกร
 38.  38. เย็นสบายชายน้ำ
 39.  39. เยือนถิ่นอินเดียนแดง
 40.  40. รอยยิ้มหมีขาว
 41.  41. โรมันสัญจร
 42.  42. ลัดฟ้าล่าวิชาหาอาจารย์
 43.  43. ลาวใกล้บ้าน
 44.  44. ลาวตอนใต้
 45.  45. ลาวเหนือเมื่อปลายหนาว
 46.  46. ลุยป่าฝ่าฝน
 47.  47. เล่าเรื่องเมืองฝรั่ง
 48.  48. สวนสมุทร
 49.  49. สิงคโปร์สัญจร
 50.  50. หวงเหออู่อารยธรรม
 51.  51. อนัมสยามมิตร
 52.  52. แอนตาร์กติกา : หนาวหน้าร้อน
 53.  53. ไอรัก คืออะไร?