หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2533

กลับไปหน้าที่แล้ว

Environmental and Agricultural Development Studies by Remote Sensing Techniques in Phatthana Nikhom District, Lop Buri Province, Thailand


เป็นปาฐกถาพระราชทานในงาน “The Twenty-Third International Symposium on Remote Sensing of Environment” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๓ ณ กรุงเทพมหานคร

ทรงศึกษาเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินสำหรับการเกษตร ในพื้นที่อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี  

เนื้อความบางส่วนจากบทสรุป

“…The maps and information obtained by this project will be used in a GIS.  It is anticipated that results of the GIS analysis will provide information which will be used for the integrated rural development work, which will include: better agricultural and farming systems, improving cultivation practices, and upgrading of standard of living and the settlement as a whole…"