หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2536
ประเทศ จีน
กลับไปหน้าที่แล้ว

ไอรัก คืออะไร?


     พระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๑๙ ในชุดเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศ ที่ทรงบันทึกไว้เมื่อครั้งเสด็จ ฯ เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมองโกเลีย ระหว่างวันที่ ๓-๑๒ ตุลาคม ๒๕๓๕

     เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของกองทัพอากาศไปยังกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรโครงการปลูกป่า อำเภอมี่หยุน ชานกรุงปักกิ่ง อำเภอมี่หยุนเป็นอำเภอขนาดกลาง มีเขื่อนกั้นน้ำซึ่งสร้างขึ้นแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในปี ค.ศ.๑๙๕๙ โดยระดมคนจากอำเภอใกล้เคียงมาหลายอำเภอ และสามารถสร้างเสร็จภายในปีเดียว แหล่งน้ำแห่งนี้ปัจจุบันเป็นแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคของชาวปักกิ่ง 
    
     เสด็จฯ ไปยังเรือนรับรองที่ประทับเตี้ยวหยูวไถ อาคาร ๑๖ ทรงพบนายเถียนจี้หยุน รองนายกรัฐมนตรี ณ ห้องฟางเฟยหยวน เรือนรับรองเตี้ยวหยูวไถ อีกอาคารหนึ่ง นายเถียนจี้หยุน จัดงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำถวายอย่างเป็นทางการ ณ ห้องฟางเฟยหยวน เสร็จแล้ว พระราชทานพระราชวโรกาสให้นางโจหันฉง ภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะ เข้าเฝ้าฯ ณ เรือนรับรองที่ประทับ

     เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรหอสมุดแห่งชาติปักกิ่ง หอสมุดแห่งนี้เปิดมาตั้งแต่ ค.ศ.๑๙๑๒ หนังสือส่วนหนึ่งของห้องสมุดนี้มาจากหอสมุดหลวงสมัยราชวงศ์ซ้องใต้ ๗๐๐ ปีมาแล้ว มีเนื้อที่ ๑๔๐,๐๐๐ ตารางเมตร เก็บหนังสือได้ ๒๐ ล้านเล่ม ขณะนี้มีกว่า ๑๖ ล้านเล่ม มีทั้งภาษาจีนและภาษาต่างประเทศ การก่อสร้างออกแบบให้ทนทานแผ่นดินไหวได้ระดับ ๘
ทรงพบประธานาธิบดีหยางช่างคุน ณ ห้องฟูเจี้ยน มหาศาลาประชาชนจีน
เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์เทียนสิน เสด็จฯ ไปทรงร่วมพิธีเปิดเทศกาลศิลปะบ้านพี่เมืองน้อง ณ สนามกีฬาเทียนสิน

     เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรหอศูนย์โทรคมนาคม สื่อสารแพร่ภาพวิทยุและโทรทัศน์ที่สูงที่สุดในเอเชีย และทอดพระเนรทัศนียภาพนครเทียนสินจากหอโทรคมนาคม เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยหนานไค่ ทอดพระเนตรหอสมุดของมหาวิทยาลัย ทอดพระเนตรโครงการชลประทาน อ่างเก็บน้ำ และโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังน้ำของนครเทียนสิน ในตอนค่ำ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่งพร้อมคู่สมรส รวมทั้งคนไทยในกรุงปักกิ่ง เข้าเฝ้าฯ ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต

     ประทับเครื่องบินพระที่นั่งจากท่าอาศยานกรุงปักกิ่งไปยังกรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย ทรงพบประธานาธิบดี Orchirbat ที่ State Honour Ger ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์พระราชวัง Bogd Khan ในตอนค่ำ ประธานาธิบดีและภริยาจัดงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำถวายอย่างเป็นทางการ ณ ทำเนียบรัฐบาล

     เสด็จฯ ไปยังศูนย์วัฒนธรรมเยาวชน เพื่อทรงร่วมพิธีเปิดประชุม Asian Conference on Remote Sensing ครั้งที่ ๑๓ รวมทั้งทรงบรรยายในหัวข้อ A Glimpse of Thailand ประกอบไสลด์ ทรงเยี่ยมชมศูนย์ ฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการผลงานของเยาวชนและการแสดงของเยาวชน รวมทั้งนิทรรศการทางวิชาการ Remote Sensing จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงพบนายกรัฐมนตรี และเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรหอสมุดแห่งชาติ ตอนค่ำ ทรงร่วมงานเลี้ยงรับรองที่ศูนย์วัฒนธรรมเยาวชน

     ประทับเครื่องบินพระที่นั่งจากท่าอากาศยานกรุงอูลานบาตอร์ไปยังเขตโกบีตอนใต้ ประทัปรถจีปพระที่นั่งไปยังกระโจมที่ประทับ ระหว่างทางทอดพระเนตรภูมิประเทศทะเลทรายโกบี และพิพิธภัณฑ์โกบี ทอดพระเนตรเทศกาลกีฬาและพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ ทอดพระเนตรกระโจมของคนเลี้ยงอูฐและทรงทดลองขี่อูฐ ในตอนค่ำ เสวยพระกระยาหารค่ำแบบมองโกเลีย Mr Bayart จัดถวาย ณ กระโจมที่ประทับ

     ประทับเครื่องบินพระที่นั่งจากเขตโกบีตอนใต้ ไปยังจังหวัด Kharhorin ทอดพระเนตรวัด Erdenezuu ทอดพระเนตรทัศนียภาพและภูมิประเทศริมฝั่งแม่น้ำ Orkhon จากนั้น ประทับเครื่องบินพระที่นั่งกลับกรุงอูลานบาตอร์

     เสด็จฯ ไปทรงพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมโรงงานเครื่องหนัง และกระทรวงสิ่งแวดล้อม  ทอดพระเนตรห้องคอมพิวเตอร์อันเป็นที่ศึกษาและจัดการข้อมูลจากดาวเทียม ประทับรถยนต์พระที่นั่ง ทอดพระเนตรภูมิประเทศนครอูลานบาตอร์ทางทิศตะวันออก ตอนค่ำ นายกรัฐมนตรีจัดงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำถวาย ณ เรือนรับรองอีกอาคารหนึ่ง

     เสด็จฯ ไปทอดพระเนตร Natural Museum เสด็จฯ ไปทรงนมัสการสมเด็จพระสังฆราชแห่งมองโกเลียที่วัด Gandantegchileng เสด็จฯ ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ศิลปะ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ Lama Kushok Bakula เอกอัครราชทูตอินเดียประจำมองโกเลีย เข้าเฝ้าฯ ณ เรือนรับรองที่ประทับ และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เข้าเฝ้าฯ ถวายคำอธิบายเรื่อง ธรณีวิทยาในมองโกเลีย ในตอนค่ำ พระราชทานเลี้ยงแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายมองโกเลียและไทย

     เสด็จพระราชดำเนินจากเรือนรับรองที่ประทับไปทรงอำลาประธานาธิบดี หลังจากนั้น ประทับเครื่องบินพระที่นั่งจากท่าอากาศยานกรุงอูลานบาตอร์ เสด็จ ฯ นิวัตกรุงเทพมหานคร