หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2539
ประเทศ สหราชอาณาจักร อังกฤษ
กลับไปหน้าที่แล้ว

ข้ามฝั่งแห่งฝัน


     พระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๓๔ เป็นบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๔ ถึง ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๓๘ หลังจากที่ได้เสด็จ ฯ เยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส ตามรายละเอียดใน “สวนสมุทร” พระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๓๓

     การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรครั้งนี้ ได้เสด็จ ฯ ไปทรงเปิดงานสำคัญ ๒ งานในกรุงลอนดอน คือ งานด้านดนตรีไทยศึกษาที่มหาวิทยาลัยลอนดอน และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี ณ สมาคมภูมิศาสตร์แห่งชาติ  และได้เสด็จ ฯ เยือนสถานที่สำคัญอื่น ๆ ได้แก่ สวนพฤกษศาสตร์คิว พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติ พิพิธภัณฑ์ดนตรี ตลาดปลาบิลลิงสเกต พระราชวังวินด์เซอร์

     นอกจากนี้ เสด็จ ฯ เยือนเมืองอะเบอร์ดีน (สกอตแลนด์) ทอดพระเนตรสวนพฤกษศาสตร์ครุกแชงค์ หอพรรณไม้ และเสด็จ ฯ ไปทรงรับการทูลเกล้า ฯ ถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขากฎหมาย ณ มหาวิทยาลัยอะเบอร์ดีน จากนั้น เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรปราสาท Crathes สร้างขึ้นในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖ ซึ่งนอกจากมีอาคารจัดแสดงสิ่งของมีค่าเหมือนพิพิธภัณฑ์ ยังมีสวนดอกไม้และป่าละเมาะที่สวยงาม และเสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ดนตรี Balnain House ที่รวบรวมเครื่องดนตรีพื้นเมืองของสกอตแลนด์ และได้ทรงพระดำเนินทอดพระเนตรภูมิประเทศในชนบทสกอตแลนด์