หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2540
ประเทศ หมู่เกาะอันดามัน นิโคบาร์
กลับไปหน้าที่แล้ว

มหัศจรรย์ทุกวัน