หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2538
ประเทศ ญี่ปุ่น
กลับไปหน้าที่แล้ว

ข้าวไทยไปญี่ปุ่น


บันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ ทรงรับเชิญจากสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (IRRI – International Rice Research Institute) ประเทศญี่ปุ่น เสด็จฯ ไปทรงร่วมงานและบรรยายพิเศษเรื่องข้าวไทยในงานวัน Japan-IRRI Day ที่นครโตเกียว