หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2528
ประเทศ อินโดนีเซีย
กลับไปหน้าที่แล้ว

ชมช่อมาลตี