หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2534
ประเทศ ญี่ปุ่น
กลับไปหน้าที่แล้ว

ชมดอกไม้ไกลบ้าน