หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2528
ประเทศ ออสเตรเลีย
กลับไปหน้าที่แล้ว

ทัวร์น้องโจ้


     พระราชนิพนธ์บันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเครือรัฐออสเตรเลีย ระหว่างวันที่ ๑๗-๒๙  ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๗ 

     ในบทนำของ “ทัวร์น้องโจ้” ได้ทรงเล่าพระราชทานไว้เกี่ยวกับพระราชดำริในการเสด็จ ฯ เยือนเครือรัฐออสเตรเลีย ความตอนหนึ่งว่า

     “...ประเทศออสเตรเลียนั้น ข้าพเจ้าเคยได้ศึกษาทราบว่าเป็นประเทศกว้างใหญ่ แต่มีพลเมืองน้อย เมื่อได้ไปเห็นจึงได้ทราบว่าในบริเวณที่กว้างขวางนั้นส่วนหนึ่งเป็นดินแดนแห้งแล้ง ลำบากในการดำรงชีวิต ผู้ที่ไปบุกเบิกดินแดนจนเป็นที่ทำกินได้จึงต้องมีความมานะอดทนอย่างน่าสรรเสริญ ข้าพเจ้าจึงคิดว่าชีวิตความเป็นอยู่ของเขานั้น น่าสนใจศึกษาอย่างยิ่ง สิ่งที่ข้าพเจ้าไปดูส่วนใหญ่เป็นเรื่องเทคนิควิชาการที่ข้าพเจ้าไม่ได้เชี่ยวชาญจนกระทั่งนำมาเขียนเป็นเรื่องราวได้สละสลวยราบรื่น จึงต้องใช้เวลาเขียนนานกว่าเรื่องก่อน ทำให้หนังสือออกช้ากว่าที่ควร...”

     หลังจากการเสด็จ ฯ เยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นระยะเวลา ๑๖ วัน เสด็จ ฯ ต่อไปยังเครือรัฐออสเตรเลีย  โดยในวันแรกของการเสด็จพระราชดำเนิน ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง สายการบินการูด้าจากเมืองเดนปาซาร์ เกาะบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ไปยังท่าอากาศยานคิงสฟอร์ด-สมิธ เมืองซิดนีย์ รัฐนิวเซาท์เวลส์ เครือรัฐออสเตรเลีย และประทับเครื่องบินพระที่นั่งที่กองทัพอากาศออสเตรเลียจัดถวาย เสด็จ ฯ ไปยังกรุงแคนเบอร์รา ประทับแรม ณ ทำเนียบข้าหลวงใหญ่ของสหราชอาณาจักรประจำเครือรัฐออสเตรเลีย ในช่วงบ่าย เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรหอสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย และหอศิลปะแห่งชาติ

     วันต่อมา เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมกิจการของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งชาติของออสเตรเลีย (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization) ทอดพระเนตรแผนกวิจัยป่าไม้ แผนกกีฏวิทยา โรงพิมพ์หนังสือ Koomarri Printery and Industries ที่ฝึกให้คนปัญญาอ่อนทำงาน ในช่วงบ่าย เสด็จ ฯ ไปยัง School of Asian Studies เป็นสถาบันของมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย

     ประทับรถยนตร์พระที่นั่งเสด็จ ฯ ไปยังเมืองคูม่า เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรกิจการของศูนย์ข้อมูล Snowy Mountains Hydro-electric Authority เป็นโครงการเกี่ยวกับการพิจารณาการใช้น้ำในเทือกเขาสโนว์วี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งทางชลประทานและไฟฟ้า ทอดพระเนตรอ่างเก็บน้ำและทะเลสาบยูคัมบีน และสถานีสูบน้ำจินดาบีน จากนั้น เสด็จ ฯ ไปยังเมืองทัลบิงโก มีทะเลสาบที่ใช้ในการชลประทาน ทอดพระเนตรเขื่อนทัลบิงโก โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ในช่วงบ่าย ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จ ฯ ไปยังเมืองกริฟฟิธ  

     วันต่อมา เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรงานด้านการเกษตรที่ Biacom Division สหกรณ์ชาวนา (Ricegrowers’ Cooperative Mills Ltd.) ทอดพระเนตรโรงงานทำอาหารสัตว์จากเปลือกและเยื่อของส้มและมะนาว เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรชาวออสเตรเลีย ได้แก่ นานอกเขตชลประทานของนายจิม เฟรเซอร์ ที่เมือง Colarenabrie นาที่มีการชลประทานของนายพี. ฮินตันที่เมือง Gogelderie และกิจการสวนส้มของนายเดวิด มอร์ริสที่เมือง Wamoon จากนั้น  ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จ ฯ ไปยังเมืองซิดนีย์

     พระราชกิจ ณ เมืองซิดนีย์ในวันต่อมา เสด็จ ฯ ไปยังโรงโอเปร่าซิดนีย์ และสวนสัตว์ Taronga Zoological Park ทอดพระเนตรสัตว์พื้นเมืองนานาชนิดของออสเตรเลีย อาทิ ตุ่นปากเป็ด วอมแบต หมีโคอาลา เป็นต้น ต่อจากนั้น  ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จ ฯ ไปยังเมือง Oakey รัฐควีนสแลนด์ เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรงานด้านการเกษตร ที่ฟาร์มของนายฮาร์ทที่เมือง Kingsthorpe วิทยาลัยเกษตรกรรมควีนสแลนด์ที่เมือง Gatton จากนั้น เสด็จ ฯ ไปยังเมืองบริสเบน ในช่วงค่ำ เสด็จ ฯ ไปทรงร่วมงานเลี้ยงรับรองที่นายกรัฐมนตรีรัฐควีนสแลนด์จัดถวาย ณ  Parliament House

     พระราชกิจ ในวันต่อมา เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมกิจการของสถานีวิจัยพืชสวนมารูซี่ที่เมือง Nambour ทอดพระเนตรโครงการทดลองปลูกพืชและปรับปรุงพันธุ์พืชต่าง ๆ ต่อจากนั้น ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จ ฯ ไปยังเมืองเมลเบอร์น รัฐวิกตอเรีย ณ เมืองเมลเบอร์น เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมมหาวิทยาลัยเมลเบอร์น หอศิลปะแห่งชาติประจำรัฐวิกตอเรีย ศูนย์ศิลปะแห่งรัฐวิกตอเรีย ซึ่งเป็นศูนย์ทางศิลปะการแสดง ในช่วงบ่าย ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จ ฯ ไปยังเมืองอเดเลด รัฐออสเตรเลียใต้ เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรศูนย์ศิลปะแห่งออสเตรเลียใต้ ในช่วงค่ำ เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรโอเปร่า เรื่อง Il Travatore

     วันต่อมา เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมกิจการของศูนย์รีโมตเซนซิ่งของออสเตรเลียใต้ ที่ Institute of Technology, The Levels ทอดพระเนตรเครื่องพิมพ์แผนที่ การทำแผนที่จากภาพถ่ายจากดาวเทียม ต่อจากนั้น เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมกิจการทำไวน์ของบริษัท Saltram’s Winery และบริษัท Yalumba Winery เมือง Angaston ทอดพระเนตรห้องเก็บไวน์ แปลงเพาะชำปลูกองุ่น ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ในช่วงบ่าย เสด็จ ฯ ไปยังเมืองยูลารา ดินแดนนอร์เทิร์น เทร์ริทอรี เสด็จ ฯ ไปยังศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวยูลารา ทอดพระเนตรนิทรรศการเรื่องภูมิประเทศ พืช สัตว์ และชาวพื้นเมืองแถบนี้ แล้วเสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตร Ayers Rock เป็นก้อนหินทรายสีแดงรวมตัวกันแบบหินทราย (Conglomerated Rock) จากนั้น ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จ ฯ ไปยังเมืองอลิซสปริงส์

     วันต่อมา เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรศูนย์ศิลปะอารูเลียน หน่วยแพทย์ทางอากาศ ระหว่างทาง ทอดพระเนตรวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนพื้นเมืองอะบอริจินส์ แล้วเสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรบ่อน้ำพลังแสงอาทิตย์ สถานีโทรเลขอลิซสปริงส์ โรงเรียนทางอากาศที่มีการสอนนักเรียนทางวิทยุ พิพิธภัณฑ์อูฐ ในช่วงค่ำ เสด็จ ฯ ไปร่วมงานเลี้ยงพระกระยาหารค่ำ รัฐบาลแห่งดินแดนนอร์เทิร์น เทร์ริทอรี จัดถวาย ณ โรงแรมคันทรีคลับ

     วันต่อมา ประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จ ฯ ไปยังรัฐออสเตรเลียตะวันตก ระหว่างทาง ทอดพระเนตรทัศนียภาพของ Ayers Rock และ Olgas Rock จากเครื่องบิน ภูมิประเทศส่วนใหญ่เกิดจากการกัดเซาะโดยลม และการกัดเซาะโดยน้ำ เมื่อเครื่องบินแวะพักเติมน้ำมัน ณ เมือง Kalgoorlie ประทับรถยนตร์พระที่นั่งชมทิวทัศน์ตัวเมืองและเหมืองทอง แล้วประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จ ฯ ต่อไปยังเมืองเพอร์ธ เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมชมกิจการไร่ “Seaton Ross” ของนายแอนดรู แมกกรูว์ ในเมืองยอร์ก ทอดพระเนตร ฟาร์มเลี้ยงแกะ แปลงปลูกธัญพืช มีข้าวโอ๊ต ข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์

     เสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมกิจการของ CSIRO แผนกน้ำใต้ดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่พัฒนาเทคโนโลยีในการปรับปรุงการใช้และจัดการน้ำใต้ดินของออสเตรเลีย แล้วเสด็จ ฯ ไปยังมหาวิทยาลัยเพอร์ธ คณะเกษตรศาสตร์ ทอดพระเนตรโครงการศึกษาวิจัยต่าง ๆ ในช่วงบ่าย เสด็จ ฯ ไปยัง Department of Lands and Survey ที่ Remote Sensing Applications Centre

     เมื่อทรงเสร็จสิ้นพระราชกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนออสเตรเลีย ได้ทรงมีพระราชทัศนะที่ได้ทรงเล่าพระราชทานไว้ในบทส่งท้ายของ “ทัวร์น้องโจ้” ความตอนหนึ่งว่า

     “ ... เราได้เห็นออสเตรเลียครบทุกรัฐเว้น Tasmania ได้ประสบการณ์แยะ ออสเตรเลียเป็นประเทศใหญ่ที่น่าสนใจ มีภูมิประเทศแปลก ๆ มีพืชสัตว์ที่ไม่เหมือนใคร ผู้คนที่ติดต่อด้วยล้วนแต่มีบุคลิกเปิดเผย คบง่าย อัธยาศัยดี แต่ก่อนนี้นึกไม่ออกเลยว่าประเทศนี้จะมีความยากลำบากทางด้านธรรมชาติถึงเช่นนี้ ทำให้นิยม ชื่นชมพวกที่มาตั้งถิ่นฐานแรกๆ ว่ากล้าหาญ เด็ดเดี่ยว และอดทนแค่ไหน ส่วนความรู้ที่ได้รับจะต้องทบทวนดูก่อน เพราะดูอะไรก็รวดเร็ว ในบางเรื่องต้องไปค้นคว้าเพิ่มเติมหรือถามผู้เชี่ยวชาญ (ไทย)  บางเรื่องดูเผิน ๆ อาจจะไม่เป็นประโยชน์ หรือยังเอาเป็นประโยชน์ในขณะนี้ไม่ได้ แต่ก็มาอยู่ในคลังประสบการณ์ของเรา ที่จะเป็นหลักในการตัดสินใจ ออกความเห็น และกระทำการต่าง ๆ ต่อไป.”