หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2531

กลับไปหน้าที่แล้ว

Land Use/Land Cover Map Accuracy Assessment of Landsat Thematic Mapper Data Using the Dimaps Image Processing System for Narathiwat Province


เป็นปาฐกถาพระราชทานในงาน “The Ninth Asian Conference on Remote Sensing” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๓๑ ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  กรุงเทพมหานคร    ทรงร่วมงานวิจัยกับคณะนักวิจัยจาก AIT/INRDM Program

ตัวอย่างบางส่วนจากวัตถุประสงค์ 

“The objectives of this presentation are to outline concepts of the research of Landsat Thematic Mapper study in southern Thailand where a complexity of land use/land cover types exist.  Although the area covers wide range of landform types varying from steep slope mountain to gentle undulation and flat topography, only the land use/land cover on the later two landform types are emphasized.  The study intends to determine, suitable single band or three-band combinations for either manual or digital mapping of the land use/land cover in the area…”