หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2539
ประเทศ เยอรมัน เยอรมนี
กลับไปหน้าที่แล้ว

เบอร์ลินสิ้นกำแพง


     พระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๓๒ จากบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔  พฤษภาคม  พุทธศักราช ๒๕๓๘ 

     การเสด็จ ฯ เยือนเยอรมนีครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่สอง ซึ่งห่างจากครั้งแรกถึง ๑๓ ปี (ครั้งแรกเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕) โดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ  ดังนี้ 

     เสด็จ ฯ ไปยังเมืองบาด ฮอมบวร์ก ทรงเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการฉลองสิริราชสมบัติ ครบ ๕๐ ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สวน Kurzentrum และได้เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรสถานที่ที่น่าสนใจต่าง ๆ อาทิ คฤหาสน์ส่วนบุคคลของนายเอริค เลโอนฮาร์ด ที่จัดเป็นพิพิธภัณฑ์รวบรวมสิ่งของในสมัยที่มีความนิยมมาเที่ยวสปาในเมืองนี้ ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ศิลปะและหัตถกรรมที่เก็บงานหัตถกรรมโบราณไว้มากที่สุดในเยอรมนี ทอดพระเนตรนิทรรศการงานศิลปะของฟาแบร์เช่ ศิลปินของราชสำนักรัสเซีย เป็นต้น

     เสด็จ ฯ ไปยังนครฮัมบูร์ก ทรงเข้าร่วมประชุมวิชาการแผนที่เยอรมัน ณ Kongresszentrum โดยได้ทรงกล่าวเปิดงานเป็นภาษาเยอรมัน และได้ทอดพระเนตรนิทรรศการเกี่ยวกับแผนที่ จากนั้น เสด็จ ฯ ไปยังศาลาว่าการนครฮัมบูร์ก สถาบันนาวิกศาสตร์ทางทะเลและอุทกศาสตร์

     เสด็จ ฯ ไปยังรัฐชเลซวิก – โฮลชไตน์ ซึ่งภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทุ่งกว้าง ทำการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์  มีกังหันลมมากกว่า ๑,๐๐๐ เครื่อง ซึ่งเป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังลม เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ของเอมิล โนลเด ศิลปินท้องถิ่นซึ่งมีผลงานศิลปะหลากหลายประเภท เช่น ภาพเขียนสีน้ำ ภาพพิมพ์หิน ภาพพิมพ์ไม้  เสด็จ ฯ ไปยังเมือง Hamburger Hallig ทอดพระเนตรอุทยานแห่งชาติ Wattenmeer หรือในภาษาอังกฤษว่า Wadden Sea เป็นชายทะเลฝั่งทะเลเหนือยาวตลอดเนเธอร์แลนด์ เยอรมัน และเดนมาร์ค เป็นเขตที่มีชายฝั่งเป็นเลน (tidal mud flats) ที่ยาวที่สุดในโลก 

     เสด็จ ฯ ไปยังเมืองฮูซุม ซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางวัฒนธรรมทางฝั่งตะวันตก ทอดพระเนตรสถานที่ที่น่าสนใจต่าง ๆ เช่น บ้านของเทโอดอร์ ชะตอร์ม กวีเยอรมันสมัยเรียอาลิสมุส  พิพิธภัณฑ์ยาสูบและพิพิธภัณฑ์ของเล่น เป็นต้น

     เสด็จ ฯ ไปยังนครเบอร์ลิน ทอดพระเนตรทัศนียภาพของนครเบอร์ลินตะวันออก ทอดพระเนตรรัฐสภา ซึ่งกำลังจัดทำโครงการห่อรัฐสภา เพื่อให้คนสำนึกถึงความสำคัญของสถานที่และประวัติศาสตร์เยอรมัน เสด็จ ฯ ไปยังเมืองปอตสดัม ทอดพระเนตรปราสาทซีซีเลียนฮอฟ เป็นปราสาทแห่งสุดท้ายของราชวงศ์ Hohenzollern ก่อนที่จะถูกยึดโดยกองทัพรัสเซียในค.ศ. ๑๙๔๕ และได้ใช้เป็นที่ประชุมของฝ่ายพันธมิตรในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ ๒ จากนั้น เสด็จ ฯ ไปยังมหาวิทยาลัยเบอร์ลิน ทอดพระเนตรกิจการของสถาบันภูมิศาสตร์ และสถาบันอุตุนิยมวิทยา