หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2533
ประเทศ ลาว
กลับไปหน้าที่แล้ว

เบิ่งบ่ทัน เบิ่งบ่หมด