หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2546
ประเทศ เยอรมัน เยอรมนี
กลับไปหน้าที่แล้ว

ประพาสภาษา