หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2531
ประเทศ อิตาลี
กลับไปหน้าที่แล้ว

โรมันสัญจร


     พระราชนิพนธ์ลำดับที่ ๗ จากบันทึกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐอิตาลี ระหว่างวันที่ ๓-๑๖  เมษายน  พุทธศักราช ๒๕๓๑ เพื่อทรงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์สัน จัดโดย IBBY (International Board on Books for Young People) และเสด็จ ฯ ไปทรงเยี่ยมชมสถานที่ที่น่าสนใจต่าง ๆ ในอิตาลี    

     เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งจากกรุงเทพ ฯ ไปยังเมืองโบโลญญา สาธารณรัฐอิตาลี เสด็จ ฯ ไปทรงเข้าร่วมการประชุมการตัดสินหนังสือเด็ก ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจาก ๙ ประเทศ ได้แก่ บราซิล ฝรั่งเศส เดนมาร์ก ฮังการี อิหร่าน สหรัฐอเมริกา เยอรมัน รัสเซีย และไทย จากนั้น เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรนิทรรศการหนังสือ ทรงร่วมพิธีประกาศผลการตัดสินการประกวดหนังสือเด็ก ทอดพระเนตรนิทรรศการต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษา ทอดพระเนตรโบสถ์ ซาน โดมินิโก วิหาร เซนต์ โดมินิก มหาวิทยาลัยโบโลญญาเก่า โบสถ์ซาน เปโดรนิโอ หออาซิเนลลีและหอการิเซนดา โบสถ์ซานโต สเตฟาโน

     เสด็จ ฯ ไปยังเมืองเวนิส ทอดพระเนตรโรงงาน Mosaici Orsini ผู้ผลิตกระเบื้องโมเสกทองที่ใช้บูรณะพระศรีรัตนเจดีย์ในวัดพระศรีรัตนศาสดารามในการบูรณะครั้งล่าสุด โบสถ์ The Frari’s Basilica โบสถ์ Santa Maria della Salute จากนั้น เสด็จ ฯ ไปยังเกาะของมูลนิธิ CINI ทอดพระเนตรนิทรรศการภาพเขียนฝีมือ Paolo Veronese จิตรกรมีชื่อชาวเวนิส ทอดพระเนตรทิวทัศน์เมืองเวนิสโดยเรือกอนโดลา เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรจัตุรัสเซนต์มาร์ค วิหารเซนต์มาร์ค อันเป็นสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ที่งดงาม ทอดพระเนตรการทำเครื่องแก้วที่เกาะมูราโน

     เสด็จ ฯ ไปยังเมืองปีซ่า ทอดพระเนตรหอเอนแห่งเมืองปีซ่า วิหาร สุสานและจัตุรัสปีซ่า พิพิธภัณฑ์ Il Museo dell’ Opera del Duomo a Pisa ต่อจากนั้น เสด็จ ฯ ไปยังเมืองลุกก้า ทอดพระเนตรตัวเมือง วิหาร St. Martino, St. Michele, St. Frediano เสด็จ ฯ เมืองฟลอเรนซ์ ทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ Museo Nazionale del Bargello, Museo de Ancona สถาบันบูรณะโบราณวัตถุ สถาบันปฏิบัติการบูรณะภาพเขียน ศาลาว่าการเทศบาลซึ่งเป็นวังเก่าของเจ้าผู้ครองนครตระกูลเมดิชี่ พิพิธภัณฑ์ที่เก็บรูปสลักเดวิดของไมเคิลแอนเจโล พิพิธภัณฑ์ Uffizi ทอดพระเนตรภาพกำเนิดวีนัสของบอตติเชลลี่

     เสด็จ ฯ ไปยังเมือง San Gimignano เมืองโบราณสมัยยุคกลาง ทอดพระเนตรวิหาร ศาลากลาง วัดเซนต์ออกุสติน และทรงแวะทอดพระเนตรเมืองเซียนา ทอดพระเนตรวิหารใหญ่ วิหารย่อย เมืองโบราณยุคกลาง สถาบันดนตรี

     เสด็จพระราชดำเนินไปยังกรุงโรม ทอดพระเนตรฟาร์มโคนม Agrilatte sistem ซึ่งมีการควบคุมฟาร์มโดยระบบคอมพิวเตอร์ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นม ทรงเยี่ยมกระทรวงเกษตรและป่าไม้ เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรทิโวลี่ และวิลล่า เดสเต้ ซึ่งเป็นคฤหาสน์ที่สวยงาม มีจุดเด่นที่สวนและน้ำพุ ต่อจากนั้น เสด็จ ฯ ไปยังนครวาติกัน เพื่อเฝ้า ฯ สมเด็จพระสันตปาปาจอห์น ปอลที่ ๒ แล้วเสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรวิหารซีสตีน วิหารเซนต์ปีเตอร์ ทอดพระเนตรรูปสลัก Pieta ฝีมือไมเคิลแอนเจโล ทอดพระเนตรโรมัน ฟอรุม สนามกีฬาโบราณโคลอสสิอุ้ม น้ำพุเทรวี่และบันไดสเปน เสด็จ ฯ ไปยังเมืองเนเปิ้ล ทอดพระเนตรภูเขาไฟวิซูเวียสและเมืองปอมเปอี  

     หลังจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรเบลเยียม เพื่อเฝ้า ฯ สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งเบลเยียม  เสด็จ ฯ ไปทอดพระเนตรพิพิธภัณฑ์ดนตรี พิพิธภัณฑ์ทหาร นิทรรศการศิลปะเผ่าแอสเตก สถานที่อนุรักษ์พันธุ์นก Zwin พิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรีไขลานเมืองบรูจ หมู่บ้านโบราณ Beguinage เรือนต้นไม้กระจกในพระราชวังลาเก้น และพิพิธภัณฑ์สำหรับเด็ก