หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2538
ประเทศ ลาว
กลับไปหน้าที่แล้ว

ลาวใกล้บ้าน


ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อครั้งเสด็จ ฯ เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระหว่างวันที่ ๒๘ ตุลาคม ถึง ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๗ สถานที่แห่งแรกที่เสด็จทอดพระเนตรคือ หอสมุดแห่งชาติ ซึ่งที่นี่มีการเก็บรวบรวมเอกสารใบลานและหนังสือหายากเอาไว้ได้อย่างมากมาย ที่เป็นเช่นนี้เพราะเจ้าเพดชะราดท่านรวบรวมไว้ตั้งแต่ปี ค.ศ. ๑๙๕๗ จากนั้นก็มอบให้หอสมุดทำต่อ และก็มีหน่วยงานต่าง ๆ เข้าไปช่วยเหลือ นอกจากนี้ก็ยังทรงเล่าถึงการเสด็จไปยังเมืองต่าง ๆ ทำให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับประเทศลาว ตลอดจนความบันเทิงอีกด้วย