หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2548
ประเทศ
กลับไปหน้าที่แล้ว

ต้นน้ำ ภูผา และป่าทราย