หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2543

กลับไปหน้าที่แล้ว

งานของสภากาชาดไทย


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงบรรยายพิเศษ “งานของสภากาชาดไทย” ในพิธีเปิดงานชุมนุมกาชาด ครั้งที่ ๗ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ  ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒   ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๒

เนื้อความบางส่วนจากบทบรรยายพิเศษ

“...แต่ก่อนเรียนมาในด้านของการศึกษาก็ย่อมอยากทำงาน เรื่องของโรงเรียน อยากช่วยเรื่องสุขภาพอนามัย ก็ทำในเรื่องของนักเรียน หรือโรงเรียน แต่ก็มีผู้ทักขึ้นมาว่า มาถึงในยุควัยเล่าเรียน หรือเด็กก่อนวัยเรียนก็อาจจะไม่เพียงพอแล้ว คงจะต้องถอยการทำงานลึกไปถึงสตรีผู้เป็นมารดา ผู้ตั้งครรภ์  ผู้หญิงให้นมบุตร ในลักษณะนี้ ที่จะต้องใส่ใจในเรื่องของสุขภาพอนามัย ซึ่งมีผลกระทบไปถึงทารก หรือว่าเด็กเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่อีก...”