หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2536

กลับไปหน้าที่แล้ว

พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในพิธีเปิดการชุมนุมกาชาดครั้งที่ ๕ เนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี สภากาชาดไทย


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ได้เสด็จ ฯ ไปทรงเป็นประธานและพระราชทานพระราชดำรัสในพิธีเปิดการชุมนุมกาชาด ครั้งที่ ๕ เนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปี สภากาชาดไทย พร้อมทั้งได้พระราชทานพระราชดำรัสเกี่ยวกับงานและนโยบายของสภากาชาดไทยกับเหล่ากาชาดจังหวัด ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันศุกร์ที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๓๖

เนื้อความบางส่วนจากพระราชดำรัสเกี่ยวกับงานและนโยบายของสภากาชาดไทยกับเหล่ากาชาดจังหวัด

“…ซึ่งทางสถานีกาชาด นอกจากจะเป็นการบริการประชาชนทั่วๆ ไป ก็อาจจะเป็นสถานีที่บริการอนามัยให้แก่โรงเรียนหรือว่าถ่ายทอดวิชาการหรือเทคโนโลยีในเรื่องการพยาบาล การรักษาตัวให้เด็กนักเรียนได้อีกส่วนหนึ่ง ซึ่งเด็กนักเรียนเหล่านี้ในอนาคตก็จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถในการรักษาตนเองขึ้นมา นี่ก็เป็นเรื่องของแนวคิดและขณะนี้ก็พยายามทำ…"