หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2544

กลับไปหน้าที่แล้ว

ภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตไทย


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ ฯ ไปทรงเปิดการสัมมนาเรื่อง “ภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตไทย” และได้ทรงปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ภูมิศาสตร์กับวิถีชีวิตไทย” ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๔๓

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธรได้จัดสัมมนาขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๔ กันยายน ๒๕๔๓ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารศูนย์ ฯ ในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน ๒๕๔๓

เนื้อความบางส่วนจากปาฐกถา  

“…ทะเลอาจเป็นอุปสรรคกับการคมนาคมได้เหมือนกัน บางแห่งเดินทางไปได้เฉพาะน้ำขึ้น เคยไปเยี่ยมชมบางโรงเรียน ถามว่าทำไมถึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาค่อนข้างต่ำ ครูบอกว่าเด็กไปโรงเรียนถ้าน้ำขึ้นจะไปได้ ถ้าเผลอไปนิดก็จะไปไม่ได้แล้ว เพราะพอน้ำลงเรือติดตม แบบนี้ก็แย่ กระทรวงศึกษาธิการก็จะบ่นกันว่าผู้ที่อยู่ตามเกาะ ส่งเสริมการศึกษาได้ยาก การรักษาพยาบาลก็ยาก สภาพเกาะบางแห่งไปถึงได้เฉพาะในเวลาฝนไม่ตก ในฤดูมรสุมถูกตัดขาดจากโลกภายนอก เวลารักษาพยาบาลต้องอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่คือ การพูดวิทยุ…"