หนังสือพระราชนิพนธ์
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีพิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2537
ประเทศ ไทย พม่า
กลับไปหน้าที่แล้ว

ดอยตุง เชียงตุง


เป็นบันทึกการเสด็จพระราชดำเนิน เมื่อครั้งเสด็จ ฯ เยือนเชียงตุง สาธารณรัฐพม่าอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ ๑-๓ มีนาคม ๒๕๓๗